Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 864/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Brzegu z 2014-02-04

Sygn. akt II K 864/13

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

R. W. 11 października 2013 roku, kierował samochodem m-ki F. (...) o nr rej. (...) w B.. Około godz. 3.40 został zatrzymany przez pełniących służbę patrolową funkcjonariuszy policji.

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego - k.24 ,

Wyrokiem Sądu Rejonowego w B.z dnia 7 kwietnia 2010 roku (sygn. akt (...)) oskarżony został skazany za przestępstwa z art. 178a§1 kk w zw. z art. 244 kk przy zast. art. 11§2kk, za które orzeczono wobec niego karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 2 oraz orzeczono zakaz prowadzenie pojazdów mechanicznych kat. B na okres 5lat. Orzeczenie uprawomocniło się 14.04.2010 roku.

Dowody: wyrok Sądu Rej. w B.z 7.04.2010 r.(sygn. akt (...)),

karta karna, k. 10

R. W. jest kawalerem, na utrzymaniu ma jedno dziecko. Posiada wykształcenie zawodowe. Pracuje z dochodem około 2100 złotych miesięcznie.

Dowód: notatka o oskarżonym, k.12

Oskarżony w postępowaniu przygotowawczym i sądowym przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne z powyższymi ustaleniami.

wyjaśnienia oskarżonego - k. 24,

Sąd zważył co następuje:

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, iż oskarżony jest winny popełnienia przypisanego mu czynu.

Sąd czyniąc ustalenia faktyczne oprał się na wyjaśnieniach samego oskarżonego, potwierdzonych obiektywnym dowodem w postaci odpisu wyroku. Pomocne okazały się pozostałe ujawnione dokumenty, które dotyczyły sytuacji majątkowej oskarżonego oraz karta karna.

Wskazane powyżej dowody uzupełniają się wzajemnie dając pełny i szczegółowy obraz wydarzeń. Tak więc stan faktyczny sprawy jako bezsporny nie wymaga szerszego uzasadnienia.

Konkludując rozważania w tym zakresie przyjąć należało, że oskarżony poprzez to, że w dniu 11 października 2013r. w B., ul. (...), woj. (...)prowadził samochód osobowy marki F. (...)o nr rej. (...)wbrew orzeczonemu przez Sąd Rejonowy w B.sygn. akt (...) zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B na okres 5 (pięciu) lat zachowaniem swoim wyczerpał znamiona przestępstwa z art.244 kk

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd kierował się dyrektywami określonymi w art. 53 kk. Uwzględniono zatem, rodzaj naruszonego dobra stopień szkodliwości społecznej czynu, jak i zawinienie sprawcy. Na korzyść oskarżonego Sąd wziął pod uwagę to, że przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Mając na uwadze powyższe Sąd wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Podnieść należy, że oskarżony niewątpliwie działał umyślnie, pobudki jego działania, w ocenie Sądu, jako całkowicie nieuzasadnione były naganne. Sposób i okoliczności popełnienia przestępstwa przemawiały za wymierzeniem oskarżonemu kary pozbawienia wolności. Zdaniem Sądu taki wymiar kary spełni swoje cele i spowoduje, że oskarżony w przyszłości będzie przestrzegać porządku prawnego. Wykonanie tej kary Sąd zawiesił warunkowo na okres lat 5. Sąd zastosował warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, ponieważ uznał, iż kara ta będzie mieć względem oskarżonego charakter przede wszystkim wychowawczy i zapobiegnie ponownemu popełnieniu przez niego czynów zabronionych, a nadto wykorzeni w nim poczucie bezkarności. Istotnym jest także fakt, iż w ocenie Sądu, warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres aż 5 lat spełni swe zadania w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej. Postawi także oskarżonego przed wyborem co do dalszego swojego postępowania i jego konsekwencji.. Sad zwrócił uwagę, że był on juz wcześniej karany za podobne przestępstwo jednak od tego czasu minęły 2 lata nadto oskarżony prowadzi ustabilizowany tryb życia. Pracuje na stale, a na utrzymaniu ma jedno dziecko.

Mając na uwadze powyższe Sąd wymierzył nadto wobec oskarżonego karę 100 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda. Sąd miał przy tym na względzie dyrektywy wymiaru kary zawarte w art. 53 § 1 k.k. W ocenie Sądu kara grzywny nie przekracza stopnia winy oskarżonego, uwzględniała stopień społecznej szkodliwości czynu oraz spełniała cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Orzekając karę grzywny wobec oskarżonego Sąd uznał iż właśnie poprzez swoją dolegliwość ekonomiczną kara ta w sposób rzeczywisty spełni cele kary unaoczniając oskarżonemu jego naganne postępowania. Określając stawkę dzienną grzywny na kwotę 10 zł, Sąd stosownie do art. 33 § 3 k.k. Sąd wziął pod uwagę dochody oskarżonego, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. W ocenie Sądu oskarżony osiąga dochody pozwalające na uiszczenie wymierzonej kary grzywny, zatem nie będzie ona stanowić dolegliwości finansowej dla jego rodziny.

Pozostałe orzeczenia uzasadniają powołane przepisy.

Z.

1. odnotować uzasadnienie

2.odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć Prok Rej w/m

3.kal. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wojtyła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzegu
Data wytworzenia informacji: