Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
258

I C 1160/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-01-21

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1160/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marta Pisarska Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Krysiuk po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 roku w Brzegu sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko K. F. roszczenie z umów bankowych innych I zasądza od pozwanego K. F. na rzecz powoda (...) Banku (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 1.843,
Czytaj więcej»

I C 1075/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-01-21

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1075/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marta Pisarska Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Krysiuk po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 roku w Brzegu sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko K. L. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE P. N. S. (...) z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie od pozwanego K. L. kwoty 2358,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 1152/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-26

Data publikacji: 2014-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ciężar dowodu.
Sygn. akt I C 1152/13 upr. Na rozprawie dnia 26 lutego 2014 r. Stawił się: Powód nie stawił się, zawiadomiony Pozwany- nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny WYROK ZAOCZNY W IMIENURZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bogusława Turek Protokolant: sekr. s
Czytaj więcej»

I C 1169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-01-14

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1169/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska Protokolant: referent stażysta Anita Bider po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 roku w (...) sprawy z powództwa (...) W. D. N. S. F. I. Z. z siedzibą w W. przeciwko H. K. o zapłatę zasądza od pozwanego H. K. na rzecz powoda (...) W. D. N. S. F. I. Z. z siedzibą w W. kwotę 12661,26 zł (dwanaście tysięcy s
Czytaj więcej»

I C 55/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-03-05

Data publikacji: 2014-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uzasadnione żądanie w całości
Sygn. akt I C 55/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: Anna Siłka po rozpoznaniu w 5 marca 2014 roku w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 11468,68 zł (jedenaście tysięcy czterys
Czytaj więcej»

I C 80/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn.akt IC 80/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Bułkowska-Boberska Protokolant: st. sekr. sądowy Danuta Klimek po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014r. w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa E. C. przeciwko Z. B. i E. B. o naruszenie posiadania 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanych kwotę 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Czytaj więcej»

I C 921/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-03-18

Data publikacji: 2014-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zadośćuczynienie odpowiednie do stopnia doznanej krzywdy
Sygn. akt I C 921/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Bogusława Turek Protokolant: sekr. sądowy Anna Przybyła po rozpoznaniu w 18 marca 2014 roku w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa B. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki B. B. kwotę 30000,00zł (trzydzieści tysięcy złotych) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 930/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak udowodnienia roszczenia
Sygn. akt I C 9301/13 UZASADNIENIE Powód, (...) s.a. r.l. w L. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko M. P. pozew o zapłatę kwoty 269,80 zł wraz odsetkami ustawowymi oraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że dochodzona należność główna wynika umowy zwartej pomiędzy pozwanym a pierwotnym wierzycielem – C. (...) SA . Strona powodowa podała, że na podstawie umowy cesji wierzytelności przejęła od firmy (...) + (...) SA prawo do wierzytelności wobec pozwanego a wy
Czytaj więcej»

I C 921/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 921/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska Protokolant: sekr. sądowy Anita Bider po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 roku w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko E. S. o zapłatę 1 utrzymuje w mocy wyrok zaoczny z dnia 16 listopada 2016 roku co do kwoty 7493,75 zł (siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 75/10
Czytaj więcej»

I C 930/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak udowodnienia roszczenia
Sygn. akt I C 930/13 Na rozprawie dnia 27 stycznia 2014 r. Stawił się: Powód nie stawił się, zawiadomiony Pozwany- nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny WYROK ZAOCZNY W IMIENU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska Protokolant: st. sekr
Czytaj więcej»