Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
274

I C 1314/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-19

Data publikacji: 2014-04-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1314/13 upr. Na rozprawie dnia 19 lutego 2014 r. Stawił się: Powód nie stawił się, zawiadomiony Pozwana- nie stawiła się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie złożyła żadnych wyjaśnień – ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny WYROK ZAOCZNY W IMIENU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bogusława Turek Protokolant: sekr
Czytaj więcej»

I C 1348/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn.akt IC 1348/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bogusława Turek Protokolant: sekr. sądowy Joanna Gregorasz-Dziak po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017r. w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa D. K. , K. C. i M. K. przeciwko M. Ś. , Ł. Ś. , M. B. i J. Ś. o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji 1 zwalnia spod egzekucji prowadzonej z wniosku M. Ś. , Ł. Ś. i J. Ś. pr
Czytaj więcej»

I C 1343/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2017-07-05

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1343/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska Protokolant: stażysta Karolina Wójcik po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko N. - N. Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda J. W. na rzecz strony pozwanej N. - N. Towarzystwo (...) S.A. w W. kwotę 1.217,00 zł t
Czytaj więcej»

I C 1375/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn.akt IC 1375/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Bułkowska-Boberska Protokolant: st. sekr. sądowy Danuta Klimek po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2014r. w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa T. R. przeciwko D. S. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego D. S. na rzecz powoda T. R. kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi od dnia
Czytaj więcej»

I C 1460/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-12-10

Data publikacji: 2016-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1460/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: referent stażysta Anita Bider po rozpoznaniu w 10 grudnia 2014 roku w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa T. Z. przeciwko C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. o zapłatę I zasądza od pozwanego C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. na rzecz powoda T. Z. kwotę 41 857,83 zł (czterdzie
Czytaj więcej»

I C 1468/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-12-08

Data publikacji: 2015-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ciężar dowodu spoczywa na stronie, która z danego faktu wywodzi skutki prawne
Sygn. akt I C 1468/14 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Pisarska Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Krysiuk po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2014 roku w Brzegu sprawy z powództwa P. N. S. F. I. Z. w. W. przeciwko B. K. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE P. N. S. F. I. Z. wniósł o zasądzenie od pozwanego B. K. 1450,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia po
Czytaj więcej»

I Ns 29/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 29/13 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni K. K. (1) wniosła o stwierdzenie , iż nabyła ona przez zasiedzenie część działki nr (...) , położonej w (...) , stanowiącej część drogi gminnej , o powierzchni 0,0351 ha , z dniem 1.10.2000r. jednocześnie domagając się zasądzenia na jej rzecz od uczestnika postępowania kosztów postępowania , według norm przepisanych . W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni podała , że jest współwłaścicielką gospodarstwa rolnego ,położonego w (...) , w skład które
Czytaj więcej»

I Ns 265/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 265/13 POSTANOWIENIE Dnia 29 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Joanna Kurowska Protokolant: sekretarz sądowy Anita Bider po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2017 roku w Brzegu na rozprawie sprawy z wniosku D. J. i R. J. z udziałem A. B. (1) i K. B. (1) o zniesienie współwłasności oraz z powództwa K. B. (1) przeciwko A. B. (1) o naruszenie posiadania p o s t a n a w i a: I dokonać zniesienia współwłasności nieruchomośc
Czytaj więcej»

I Ns 436/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 436/13 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska Protokolant: referent stażysta Anita Bider po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2016 roku w Brzegu sprawy z wniosku Z. S. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po M. S. postanawia: stwierdzić, że spadek po M. S. zmarłej dnia 27 listopada 2012 roku we W. , której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był B. na podstawie testamentu ustnego z
Czytaj więcej»

II K 23/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-02-09

Data publikacji: 2015-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt II K 23/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Brzegu w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Juzwiszyn Protokolant: st. sek. sąd. Monika Wcisło W obecności oskarżyciela publicznego z PR Brzeg – Wojciecha Dudka Po rozpoznaniu w dniu 17.03.2014r., 04.06.2014r., 22.09.2014r., 15.12.2014r., 09.02.2015r. w Brzegu sprawy Z. G. (1) c. S. i H. z domu W. ur. (...) w P. Oskarżonej o to, że: w dniu 30 lipca 2011 roku na drodze nr (...)
Czytaj więcej»