Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 719/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Brzegu z 2014-02-07

Sygn. akt II k 719/13

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

A. B. jest współwłaścicielem mieszkania pod adresem L. ul. (...) wraz z żoną .Tam też mieszkają córka E. B. , syn M. G. i pokrzywdzony M. S.- konkubent córki. Na ulicy (...) pod adresem (...)zamieszkuje zaś oskarżony Z. S. wraz z żoną I. S.. Pomiędzy rodzinami istnieje już od dłuższego czasu konflikt , podłożem którego jest spór o prawo własności do znajdującej się tam piwnicy .

W dniu 16.08.2013 roku około godziny 13.45 pokrzywdzony M. S. wraz z A. B. chcieli zanieść do piwnicy ziemniaki . W tym celu M. S. odsunął ławkę , która zagradzała wejście do piwnicy , a która była tam postawiona przez małżeństwo S. . Gdy po raz drugi chcieli udać się z workami ziemniaków zauważyli , że na ławce ponownie zastawiającej wejście do piwnicy siedzi oskarżony Z. S. . M. S. zwrócił się do oskarżonego z zapytaniem , dlaczego zastawia wejście do piwnicy , która nie jest jego własnością . Oskarżony odpowiedział wówczas , że to jest jego własność i ma pokrzywdzony nie podchodzić do niego . M. S. mimo tych słów podszedł do ławki , chwycił ją i podniósł . Oskarżony poleciał wówczas w kierunku stolika chwycił za stojący a zamontowany w stoliku parasol ogrodowy . Na widok tego pokrzywdzony wycofał się , mówiąc do oskarżonego :” no uderz mnie , uderz” oświadczył również , iż wzywa policję , co też uczynił .

Po przybyciu policji na skutek złożenia zgłoszenia przez M. S. dotyczącego konfliktu sąsiedzkiego o piwnicę , na miejscu M. S. w rozmowie z funkcjonariuszem poinformował ,iż ma problem z sąsiadem , który uniemożliwia mu skorzystanie z jego piwnicy zagradzając wejście . Z. S. zaś podniósł przy interweniującym , że jego sąsiad powinien tak przebudować piwnicę aby mieć wejście od swojej posesji . Oskarżony podniósł również , iż wcześniej w tym dniu doszło do nieporozumienia w czasie którego poszarpali się. W trakcie interwencji funkcjonariusz łagodził strony , które kierowały się emocjami . Następnie w obecności funkcjonariusza , oskarżony w trakcie rozmowy wypowiedział słowa :„ jakby mnie przewrócił to bym go pierdolnął” tłumacząc przy tym , iż jest to w związku z sytuacją jaka miała miejsce przed przyjazdem policji . W odpowiedzi na te słowa pokrzywdzony zwracając się do funkcjonariusza powiedział „słyszał pan jak mi groził”. Inne słowa , w tym słowa groźby, wówczas nie padły .

Dowód : zeznania świadka K. P. k. 9,66

zeznania świadka P. Ł. k. 84

zeznania świadka I. S. k.11,12,83

wyjaśnienia oskarżonego k. 17, 22-23

dokumentacja fotograficzna k. 63

Zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu sądowym oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu , wyjaśniając iż nie kierował gróźb pod adresem pokrzywdzonego .Wcześniej zaś chwycił jedynie za parasol po tym jak pokrzywdzony podniósł ławkę na której siedział , inaczej bowiem przewróciłby się . Nie wyciągał natomiast parasola .

Dowód : wyjaśnienia oskarżonego k. 17,22-23,64

Oskarżony z zawodu jest kierowcą , żonaty , nie ma nikogo na utrzymaniu , emeryt- 878 zł , nie leczony psychiatrycznie . Nie był karany

Dowód : karta karna k.19

wyjaśnienia oskarżonego k. 64

Sąd zważył co następuje

Materiał dowodowy zebrany w sprawie oraz jego analiza prowadzą do uwolnienia oskarżonego od stawianego mu zarzutu gróźb karalnych .

Ustalenia w sprawie Sąd poczynił w oparciu o zeznania K. P. , P. Ł. , wyjaśnienia oskarżonego oraz relację świadka I. S. . Tym samym w istotnych kwestiach odmówił waloru wiarygodności relacji pokrzywdzonego M. S. oraz A. B.. Posiłkował się również dokumentacją fotograficzną .

Nie budzi wątpliwości , patrząc przez pryzmat całego zebranego materiału , iż pomiędzy stronami istnieje konflikt podłożem , którego pozostaje spór o piwnicę i na tym tle wciąż to dochodzi do nieporozumień -nie kwestionuje tego żadna ze stron . Tak też było w dniu 16.08.2013 roku .

Z uwagi właśnie na trwający konflikt , ustalenia przede wszystkim sąd budował w oparciu o relację interweniujących funkcjonariuszy , w tym przede wszystkim K. P., słuchanego kilka dni po zdarzeniu - w obecności których ,według relacji pokrzywdzonego , miało dojść do wypowiedzenia słów objętych przedmiotem postępowania. I w oparciu o te zeznania organ orzekający dokonał weryfikacji prawdziwości relacji stron konfliktu .

Jak wynika natomiast z relacji interweniujących , zgłoszenie M. S. dotyczyło jedynie konfliktu sąsiedzkiego o piwnicę, pokrzywdzony nie wspominał natomiast na etapie zgłaszania , o poprzedzającym rzekomo zdarzeniu z parasolem ogrodowym a o czym zeznał słuchany w charakterze świadka . Również później po przybyciu już na miejsce interweniujących rozmowa dotyczyła jedynie kwestii zastawiania wejścia do piwnicy . Sam oskarżony natomiast wskazał , iż doszło między nimi do „szarpaniny” . Rozmowy o parasolu ogrodowym nie przypomina sobie również drugi z interweniujących P. Ł. . Jak podniósł dalej funkcjonariusz P. , w czasie jego obecności z ust oskarżonego jedynie padły słowa o treści : „ jakby mnie przewrócił to bym go pierdolnął” i przy tych słowach oskarżony jednocześnie miał nawiązać do sytuacji jaka miała miejsce przed ich przyjazdem . W odpowiedzi zaś właśnie na te słowa pokrzywdzony zwrócił się do funkcjonariusza słowami „słyszał pan jak mi groził ”. Funkcjonariusz nie słyszał natomiast – wbrew twierdzeniom pokrzywdzonego – żadnych gróźb o jakich zeznał M. S. . Następujące po sobie wypowiedzi oskarżonego i pokrzywdzonego niewątpliwie świadczą, iż zawiadomienie dotyczy tej właśnie wypowiedzi. Również P. Ł. , tej treści wypowiedzi na jaką wskazuje pokrzywdzony nie przypomina sobie .

Relacje wiarygodnych w ocenie sądu świadków – funkcjonariuszy – osób obcych dla stron i nie mających żadnych powodów aby kreować fałszywy obraz zdarzeń — stoją zaś w sprzeczności z tym co zeznał sam M. S. oraz A. B. . Tym samych relacje te nie zasługują na wiarę , tym bardziej jeśli spojrzymy przez pryzmat trwającego konfliktu który podważa również wiarygodność relacji , skłania do wyrażenia poglądu ,iż wersja jaką złożyli wykreowana jest na potrzeby trwającego konfliktu . Dlatego też sąd nie przyjął za odpowiadające prawdzie twierdzenia świadków jakoby miały wówczas być wypowiedziane przez oskarżonego pod adresem pokrzywdzonego słowa „ jak następny raz podejdzie to jak pierdolnę to mózg będzie na ścianie” .

Z wersją funkcjonariuszy koreluje natomiast wersja oskarżonego oraz jego żony – która na etapie postępowania sądowego wyjaśniła wcześniejsze nieprecyzyjne fragmenty wypowiedzi . I na tej podstawie Sąd dokonał oceny wiarygodności tych relacji, przyjmując iż w przeciwieństwie do relacji poprzednio opisanych świadków, te odpowiadają prawdzie . Oskarżony oraz jego żona zaprzeczyli natomiast aby doszło do wypowiedzenia słów o jakich mowa w zarzucie , jak również zdarzenia z parasolem ogrodowym , który rzekomo oskarżony miał wyciągnąć ze stolika a następnie zamachnąć się na pokrzywdzonego . Zresztą również treść zgłoszenia oraz przebieg późniejszej rozmowy z funkcjonariuszami koreluje właśnie z wersją oskarżonego .

Wypowiedziane natomiast słowa przez oskarżonego – jak przyjęto w ustaleniach – w ocenie sądu nie noszą znamion groźby . Nawiązujące do zdarzenia poprzedzającego przyjazd policji ( do zdarzenia z ławką ,wówczas gdy M. S. podniósł ją , na skutek czego oskarżony poleciał na stolik chwytając za parasol) – słowa „ jakby mnie przewrócił to bym go pierdolnął” nie stanowią groźby . Oskarżony wypowiadając te słowa nie groził popełnieniem przestępstwa , słowa te nie stanowią zapowiedzi popełnienia przestępstwa .

Niezależnie od powyższego , już tylko na marginesie sąd wskazuje , iż patrząc przez pryzmat sytuacji panującej między sąsiadami , osób konfliktu , nieprawdziwe w ocenie sądu są również twierdzenia pokrzywdzonego , jakoby bał się osoby oskarżonego , tym bardziej , że jak podniósł sam pokrzywdzony , nigdy oskarżony krzywdy mu nie zrobił , a „agresja” pokrzywdzonego – jak zeznał – ogranicza się jedynie do wyzwisk, obelżywych sformułowań i gróźb kierowanych do teścia.

Z powyższych względów należało uniewinnić oskarżonego od stawianego mu zarzutu .

Orzeczenie o kosztach uzasadnia treść art. 632 pkt 2 kpk .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wojtyła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzegu
Data wytworzenia informacji: