Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 747/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Brzegu z 2015-02-26

sygn. akt II K 747/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Brzegu w składzie:

Przewodniczący: SSR Iwona Twardzik

Protokolant: st. sek. sąd. Monika Wcisło

Po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2015 r. w Brzegu

sprawy

R. S.

s. J. i K. z domu M.

ur. (...) w L.

Oskarżonego o to, że:

w dniu 26 września 2014r. na terenie stacji paliw (...) w B., woj. (...) przy ul. (...) , przy użyciu elektronarzędzia w postaci szlifierki kątowej tzw. „fleksa” usiłował włamać się do maszyny do gier zręcznościowych poprzez przecięcie kłódki zabezpieczającej część urządzenia z utargiem znajdującym się w jej wnętrzu , lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na włączenie się alarmu antywłamaniowego i niemożność pokonania w/w zabezpieczenia , powodując tym samym straty w wysokości 100 pln na szkodę firmy (...) sp. z o.o. W., ul. (...)

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k.

I.  uznaje oskarżonego R. S. za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej w pkt I wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat,

III.  na podstawie art. 71 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

IV.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu 1 dzień zatrzymania w sprawie tj. w dniu 28.10.2015r. przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny,

V.  na podstawie art. 44 ust. 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci kłódki opisanego w wykazie dowodów rzeczowych Drz 83/14 pod poz. 1 na karcie 62 akt sprawy,

VI.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę kwoty 100 zł (sto złotych) na rzecz pokrzywdzonego (...) sp. z o.o. we W.,

VII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. oraz art. 17 Ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego w całości od ponoszenia kosztów sądowych, w tym od opłaty , kosztami tymi obciążając Skarb Państwa.

sygn. akt II K 846/10

UZASADNIENIE

R. S. został oskarżony o to,że w dniu 26 września 2014r. na terenie stacji paliw (...) w B., woj. (...) przy ul. (...) , przy użyciu elektronarzędzia w postaci szlifierki kątowej tzw. „fleksa” usiłował włamać się do maszyny do gier zręcznościowych poprzez przecięcie kłódki zabezpieczającej część urządzenia z utargiem znajdującym się w jej wnętrzu , lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na włączenie się alarmu antywłamaniowego i niemożność pokonania w/w zabezpieczenia , powodując tym samym straty w wysokości 100 pln na szkodę firmy (...) sp. z o.o. W., ul. (...)

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny :

R. S. przyjechał w dniu 26.09.2014 w godzinach porannych samochodem dostawczym m-ki R. (...) nr rej (...) na teren stacji paliw (...) w B. położonej przy ul. (...) w B. .Po zaparkowaniu pojazdu udał się na stację ,gdzie znajdowała się maszyna do gier zręcznościowych . Oskarżony rozpoczął grę na maszynie i kontynuował ja przez kilka godzin wydając na to ok 4 tysiące złotych . Po zakończeniu gry będąc zdenerwowanym ze względu na ilość wydanych pieniędzy udał się do samochodu ,skąd zabrał szlifierkę kątową tzw. „fleksę”, przy pomocy której chciał przeciąć kłódkę zabezpieczającą w maszynie część w której znajdują się pieniądze celem odzyskania wydanych pieniędzy . W czasie gdy rozpoczął cięcie włączył się alarm, przez co oskarżony uciekł z pomieszczenia i odjechał do domu . W czasie zdarzenia dokonał uszkodzenia kłódki zabezpieczającej wywołując szkodę na rzecz firmy (...) sp. z o.o. W., ul. (...) w wysokości 100 zł , równowartości zwrotu której się domagała. Oskarżony został zatrzymany w dniu 28.10.2014 po uzyskaniu wyników badań daktyloskopijnych śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia i ich porównaniu z danymi oskarżonego będącymi w posiadaniu Policji i ustaleniu ich tożsamości .

D o w ó d : wyjaśnienia oskarżonego –k.13,39-41

Opinia badań daktyloskopijnych –k. 32-34,

protokół oględzin miejsca zdarzenia –k.2-5 ,41

nagranie z monitoringu –k.29

R. S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. W postępowaniu przygotowawczym złożył stosowane wyjaśnienia , tłumacząc swoje zachowanie nerwami związanymi z utratą znacznej kwoty gotówki w czasie gry , która chciał odzyskać.

D o w ó d : wyjaśnienia oskarżonego –k. 13,39-41

R. S. był już karany za przestępstwo z art.177§1 k.k. wyrokiem z dnia 28.09.2007 w sprawie XI K 757/07. Ma lat 44, jest kawalerem , ma dziecko w wieku lat 5 Prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie montażu schodów (...) w K. uzyskując miesięczny dochód ok. 2500 zł

D o w ó d : wyjaśnienia oskarżonego –k. 13,39-41

karta karna - k. 31

notatka o podejrzanym –k. 42

Sąd Rejonowy zważył, co następuje :

W toku przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego udowodnione zostało, że oskarżony w dniu 26.09.2014 na terenie stacji paliw (...) w B., woj. (...) przy ul. (...) , przy użyciu elektronarzędzia w postaci szlifierki kątowej tzw. „fleksa” usiłował włamać się do maszyny do gier zręcznościowych poprzez przecięcie kłódki zabezpieczającej część urządzenia z utargiem znajdującym się w jej wnętrzu , lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na włączenie się alarmu antywłamaniowego i niemożność pokonania w/w zabezpieczenia. Ustalenia powyższego Sąd dokonał głównie w oparciu o wyjaśnienia samego oskarżonego, który przyznał się w całości do tego czynu ,a jego przyznanie nie budzi wątpliwości wobec nagrania z monitoringu oraz wyników badań daktyloskopijnych z których wynika, linie papilarne zabezpieczone że na miejscu zdarzenia odpowiadają liniom oskarżonego .

Zachowanie , dl którego przyznał się oskarżony wyczerpuje znamiona usiłowania dokonania przestępstwa kradzieży z włamaniem tj art.13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk

Po ustaleniu sprawstwa oskarżonego orzekając w zakresie kary Sąd uznał, że kara proponowana przez oskarżyciela w złożonym w trybie art. 335§1 kpk wniosku o skazanie w wymiarze o 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 2 jest adekwatna do rangi popełnionego przez oskarżonego czynu. Z jednej strony spełni swój cel wychowawczy wobec oskarżonego , zwłaszcza że sam na taki wymiar się zgodził , jak również będzie oddziaływać społecznie .

Aby jednak oskarżony odczuł dolegliwość skazania w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary Sąd na podstawie art.71§1 kk orzekł wobec niego karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych, Oskarżony ma bowiem pracę ,a tym samym możliwości finansowe na opłacenie tych należności . Na taką karę oskarżony się nadto zgodził.

Z uwagi na fakt ,że w trakcie postępowania przygotowawczego oskarżony był zatrzymywany , to na podstawie art. 63§ kk Są na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczył oskarżonemu 1 dzień zatrzymania w sprawie tj. w dniu 28.10.2014 r. przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jako równa dwóm dziennym stawkom grzywny,

Nadto sąd działając na podstawie art. 44 ust. 2 kk Sąd orzekł przepadek dowodu rzeczowego w postaci kłódki opisanej w wykazie dowodów rzeczowych Drz 83/14 pod poz. 1 na karcie 62 akt sprawy,

Z uwagi na zgłoszenie przez pokrzywdzonego –zarówno w trakcie przesłuchania ,jak i odrębnym pismem z dnia 04.02.2015 wniosku o naprawienie szkody w wysokości 100 zł – równowartości zniszczonej kłódki ,Sąd działając na podstawie art. 46§1 kk orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę kwoty 100 zł (sto złotych) na rzecz pokrzywdzonego (...) sp. z o.o. we W..

Nadto działając na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. oraz art. 17 Ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych Sąd zwolnił oskarżonego w całości od ponoszenia kosztów sądowych, w tym od opłaty , kosztami tymi obciążając Skarb Państwa, aby urealnić zapłatę szkody i kary grzywny .

Sędzia

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować w Rep.

2.  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć PR Brzeg

1.  kal. 14 dni

Brzeg, dn. 24.04.2015

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wojtyła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Twardzik
Data wytworzenia informacji: