Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 805/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Brzegu z 2014-02-07

Sygn. akt: II K 805/13

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 17 września 2013 roku oskarżony S. O.przebywał w lokalu (...)w B.. Tam wypił alkohol w postaci piwa. Około godziny 23.00 wyszedł z lokalu i poszedł do domu . Gdy doszedł do domu zorientował się , że nie ma kluczy od mieszkania , a które zostawił w samochodzie m-ki R. s. nr. (...). (...), który zaparkował na ul. (...). Poszedł więc do samochodu . Gdy doszedł postanowił wrócić już samochodem do domu . Wsiadł do samochodu i udał się w kierunku domu . Na ulicy (...)II w B.zobaczył radiowóz policji w związku z czym skręcił na parking . Funkcjonariusze udali się za oskarżonym .Tam poddano oskarżonego badaniu Alkosensoremna zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu , które o godzinie 0,39 już dnia 18.09.2013 roku dało wynik –0,77 mg /l alkoholu w wydychanym powietrzu , kolejne o godzinie 0,51 dało wynik –0,79 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu , przeprowadzone o godzinie 1.08 dało wynik –0,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu , zaś o godzinie 1,22 dało wynik –0,81 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu . Przeprowadzono jeszcze jedno badanie - w kolejności trzecie - które z uwagi na błędny odczyt nie wpisano do protokołu .

dowód : wyjaśnienia oskarżonego -k. 12,34,41,43

zeznania A. K. k. 43

protokół użycia alcosensora –k . 2

świadectwo wzorcowania k. 17

kserokopia książki badań k. 38-40

Oskarżony z zawodu jest tokarzem , bezrobotny , utrzymuje się z prac dorywczych – około 700 zł miesięcznie , na utrzymaniu 2 dzieci w wieku 14 i 16 lat , choruje na stawy . Był poprzednio jednokrotnie karany prawomocnym wyrokiem z dnia 24.04.2012 roku (...)za czyn z art. 178a § 1 kk.

dowód : wyjaśnienia oskarżonego k.34

karta karna k.15,16

wyrok (...)k. 18

Oskarżony przyznał się do popełnienia czynu składając wyjaśnienia jak w ustaleniach faktycznych . Podniósł jedynie , iż do protokołu nie został wpisany jeden z wyników , nie kwestionując wyników wpisanych.

dowód: wyjaśnienia oskarżonego– k. 12,34,41,43

Sąd zważył co następuje:

W świetle materiału dowodowego zebranego w sprawie zarówno wina jak i sprawstwo oskarżonego S. O. nie budzą wątpliwości.

Dokonując ustaleń stanu faktycznego, Sąd oparł się o osobowe źródło dowodowe a jakim są wyjaśnienia oskarżonego przyznającego się do winy , ustalenia poczynił również w oparciu o protokół użycia urządzenia kontrolno – pomiarowego, zeznania A. K. ,kserokopię książki badań , świadectwo wzorcowania . Co dotyczy wyjaśnień oskarżonego, Sąd uznał je za wiarygodne, są bowiem spójne, zupełne i logiczne. Oskarżony przyznając się do winy, podał wyczerpująco okoliczności popełnienia zarzucanego mu przestępstwa a jego relacja koreluje z zawartym w protokole użycia urządzenia kontrolno – pomiarowego wynikiem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu , jak również pozostałym materiałem .

Sąd uznał, iż oskarżony swoim czynem, polegającym na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości (pierwsze badanie –0,77 mg /l alkoholu w wydychanym powietrzu , kolejne –0,79 , 0,82 , i 0,81 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ) samochodu w ruchu lądowym będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w B.sygn. akt (...)z dnia 24.04.2012 roku za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 178a § 4 kk . Przy czym działał on umyślnie co można wywieść z okoliczności sprawy. Poczynionych ustaleń nie zmienia okoliczność nie wpisania do protokołu jednego z wyników wobec błędnego odczytu , skoro brak jest podstaw do kwestionowania pozostałych wyników .

Za przypisany czyn Sąd wymierzył oskarżonemu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności . Przy wymiarze kary Sąd miał na względzie ogólne dyrektywy wymiaru kary zawarte w art. 53 § 1 kk, bacząc, aby wymierzona oskarżonemu kara adekwatna była do stopnia zawinienia sprawcy, szkodliwości społecznej jego czynu, jak również czyniła zadość wymogom w zakresie prewencji ogólnej i szczególnej. Sąd miał przede wszystkim na uwadze okoliczności sprawy w tym przede wszystkim okres czasu jaki minął od spożycia alkoholu do podjęcia decyzji o jeździe , ilość stwierdzonego alkoholu , nie tracił również z pola widzenia faktu przyznania się oskarżonego do kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, jak również okoliczność jednokrotnego wcześniejszego skazania. Stąd uznać należy, iż kara we wskazanym wymiarze jest adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu , pozwoli na zrozumienie błędnego postępowania i uniknięcia w przyszłości podobnych czynów.

Zarazem Sąd uznając, iż wobec oskarżonego zachodzą przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary zastosował tenże środek probacyjny. To co determinuje zastosowanie instytucji dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary w niniejszej sprawie to przekonanie Sądu, iż dla wdrożenia oskarżonego do przestrzegania porządku prawnego ,nie jest konieczne wymierzenie kary izolacyjnej , przeciwnie cel ten zrealizuje danie oskarżonemu jeszcze jednej szansy na poprawę swojego zachowania w warunkach wolnościowych .To co wymaga szczególnego zaakcentowania to jednokrotne wcześniejsze skazanie wyrokiem z kwietnia 2012 roku. Zatem mimo , iż przy kwalifikacji z art. 178 a § 4 kk jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach sięga się po instytucję warunkowego zawieszenia kary to właśnie z powyżej wskazanych względów sięgniecie po dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia wykonania kary jest jak najbardziej uzasadnione . Wymierzając oskarżonemu 5 -letni okres próby, Sąd uznał , iż okres ten będzie odpowiednim czasem weryfikacji postawionej wobec niego pozytywnej prognozy kryminologicznej .

Z uwagi zaś na obligatoryjny charakter, w wyroku znaleźć musiało się orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. W tym wypadku w ocenie sądu wobec stwierdzonej ilości alkoholu a także poprzedniego skazania za czyn rodzajowo tożsamy , sąd uznał iż adekwatne jest orzeczenie zakazu na okres 3 lat z ograniczeniem do pojazdów kat B ,a którym to pojazdem poruszał się oskarżony w chwili popełnienia czynu .Nadto zdaniem Sądu orzeczony zakaz w wysokości w jakiej to nastąpiło odpowiada potrzebie prewencyjnego oddziaływania. Dodatkowo aby wzmocnić cele w zakresie prewencji indywidualnej , patrząc przez pryzmat wysokości osiąganego dochodu , sąd orzekł świadczenie pieniężne w wysokości 200 zł . Po myśli cytowanych w wyroku przepisów sąd zaliczył oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy .

Z uwagi na osiągany dochód sąd zasądził koszty procesu

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wojtyła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzegu
Data wytworzenia informacji: