Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
272

I C 461/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 461/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bogusława Turek Protokolant: sekr. sądowy Joanna Gregorasz-Dziak po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2017 roku w Brzegu sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zadośćuczynienie 1 zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powoda A. B. (1) kwotę 5000,00zł (pięć tysięcy złotych 00/100) z odsetkami usta
Czytaj więcej»

I C 336/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 336/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: referent stażysta Anita Bider po rozpoznaniu w 19 stycznia 2015 roku w B. na rozprawie sprawy z powództwa E. A. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A w W. na rzecz powoda E. A. kwotę 792,00 zł (złotych) z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 490/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-01-27

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 490/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Bogusława Turek Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Przybyła po rozpoznaniu w 27 stycznia 2015 roku w B. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko S. Ś. o zapłatę I zasądza od pozwanego S. Ś. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 2638,30zł ( dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem z
Czytaj więcej»

I C 495/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2016-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 495/15 upr. POSTANOWIENIE Dnia 25 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 roku w Brzegu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa U. N. (...) w W. przeciwko M. M. o zapłatę p o s t a n a w i a: postępowanie umorzyć, UZASADNIENIE Strona powodowa wniosła o zapłatę, a następnie pismem z dnia 24.09.2015r. cofnęła pozew /po wysłaniu odpisów pism stronie przeciwnej.
Czytaj więcej»

I C 577/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak dowodów potwierdzających zasadność roszczenia
Sygn. akt I C 577/13 UZASADNIENIE Powód, (...) s.a. r.l. w L. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko R. C. pozew o zapłatę kwoty 176,26 zł wraz odsetkami ustawowymi oraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że dochodzona należność główna wynika umowy zwartej pomiędzy pozwanym a pierwotnym wierzycielem – C. (...) SA . Strona powodowa podała, że na podstawie umowy cesji wierzytelności przejęła od firmy (...) + (...) SA prawo do wierzytelności wobec pozwanego na po
Czytaj więcej»

I C 503/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 503/12 UZASADNIENIE Powód, B. K. wniósł przeciwko P. . w W. pozew domagając się zapłaty 32 144,00 zł na którą składa się kwota 30.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami od dnia 23.03.2012r. do dnia zapłaty, 1747 zł tytułem odszkodowania za zniszczone przedmioty podczas wypadku od dnia 23.03.2012r. do dnia zapłaty oraz 396,90 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia i przejazdów z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powód wniósł o us
Czytaj więcej»

II W 110/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 110/16 RSOW 91/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Brzegu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Juzwiszyn Protokolant: st.sekr.sąd. Monika Wcisło w obecności oskarżyciela publicznego z KPP Brzeg- nieobecny po rozpoznaniu w dniach 31.10.2016r. , 14.12.2016r. w Brzegu Sprawy G. R. c. A. i A. z domu Z. ur. (...) w L. PESEL (...) obwinionej o to, że : 1 w dniu 17 kwietnia 2015 roku, w miejscowości L. , na terenie R. nie
Czytaj więcej»

II W 290/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 290/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Brzegu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Juzwiszyn Protokolant: st.sekr.sąd. Monika Wcisło po rozpoznaniu w dniach 10.02.2016r. i 13.04.2016r. w Brzegu Sprawy P. G. (1) s. M. i M. z domu G. ur. (...) w B. obwinionego o to, że: w dniu 01 lutego 2015r około godz.9:15 w miejscowości L. na ul. (...) kierując samochodem, m-ki M. o nr rej (...) nie zastosował się do administrac
Czytaj więcej»

II W 503/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-05-20

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 503/14 RSOW 783/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2015 Sąd Rejonowy w Brzegu II Wydział Karny - w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Twardzik Protokolant: st.sekr.sądowy Elżbieta Wojtyła w obecności oskarżyciela publicznego z KPP Brzeg - nikt po rozpoznaniu dnia 06.11.2014, 12.11.2014,19.11.2014, 31.03.2015,14.05.2015 w Brzegu w trybie zwyczajnym sprawy K. P. (1) , s. W. i I. z domu B. , ur. (...) m. L. obwinionego o to, że: w dniu 11 sierpnia
Czytaj więcej»

I C 1240/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-10

Data publikacji: 2014-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak udowodnienie roszczenia
Sygn. akt I C 1240/13 upr. Na rozprawie dnia 10 lutego 2014 r. Stawił się: Powód nie stawił się, zawiadomiony Pozwany- nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny WYROK ZAOCZNY W (...) RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska Protokolant: Anna Si
Czytaj więcej»