Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
274

I C 607/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 607/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska Protokolant: sekr. sądowy Anita Bider po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 r. w Brzegu sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. J. kwotę 19500,00 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) wra
Czytaj więcej»

I C 751/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-04-07

Data publikacji: 2014-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: obowiązek uiszczania czynszu za najem lokalu mieszkalnego.
Sygn.akt I C 751/12 UZASADNIENIE Pozwem z 20 sierpnia 2012 roku powód Gmina B. wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych J. P. , L. P. i W. P. kwoty 4 218,05zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu wskazał, że pozwani winni solidarnie zapłacić kwotę dochodzoną pozwem, na którą tytułem zaległych opłat za czynsz najmu za okres od 2006r. do 2012 r. składa się kwota 2 501,89zł oraz kwota 1.716,16zł tytułem skapitalizowanych odsetek, wraz z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 758/12

postanowienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 758/12 POSTANOWIENIE Dnia 6 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Marta Ginalska po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2014 roku w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa I. I. przeciwko A. Ł. i A. M. przy udziale interwenienta ubocznego Z. S. o nakazanie p o s t a n a w i a: 1 umorzyć postępowanie 2 zasadzić od powódki na rzecz pozwanych kwotę 197 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Czytaj więcej»

I C 758/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 758/12 UZASADNIENIE Powódka I. I. wniosła pozew o zakazanie pozwanym A. Ł. i A. M. wpuszczania koni na teren nieruchomości wspólnej stron i zakazanie zamykania na ten czas obszaru nieruchomości wspólnej. Wniosła również o nakazanie pozwanym, aby konie prowadzone były przez teren nieruchomości wspólnej na wodzy lub ląży tj. narzędzia zabezpieczającego konie przed samowolnym poruszaniem się oraz nakazane pozwanym, aby niezwłocznie sprzątali nieczystości po koniach z terenu nieruchomości wspóln
Czytaj więcej»

I C 777/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-12-11

Data publikacji: 2015-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 777/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska Protokolant: referent stażysta Anita Bider po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2014 roku w Brzegu sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko A. Ł. o zapłatę zasądza od pozwanej A. Ł. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 9681,19 zł (dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jed
Czytaj więcej»

I C 786/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak udowodnienia roszczenia
Sygn. akt I C 786/13 upr. Na rozprawie dnia 27 stycznia 2014 r. Stawił się: Powód nie stawił się, zawiadomiony Pozwany- nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny WYROK ZAOCZNY W IMIENU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska Protokolant: st.
Czytaj więcej»

I C 786/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak udowodnienia roszczenia
Sygn. akt I C 786/13 UZASADNIENIE Powód, (...) s.a. r.l. w L. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko A. B. pozew o zapłatę kwoty 447,40 zł wraz odsetkami ustawowymi oraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że dochodzona należność główna wynika umowy zwartej pomiędzy pozwanym a pierwotnym wierzycielem – C. (...) SA . Strona powodowa podała, że na podstawie umowy cesji wierzytelności przejęła od firmy (...) + (...) SA prawo do wierzytelności wobec pozwanego a wys
Czytaj więcej»

I C 791/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-12

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak udowodnienia roszczenia
Sygn. akt I C 791/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: sekr. sądowy Ewa Onyszkiewicz po rozpoznaniu w 12 lutego 2014 roku w B. na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w B. o zapłatę I powództwo oddala II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego III zasądza
Czytaj więcej»

I C 880/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-19

Data publikacji: 2014-04-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak udowodnienia roszczenia
Sygn. akt I C 880/13 Na rozprawie dnia 19 lutego 2014 r. Stawił się: Za powoda nie stawił się nikt , zawiadomiony Pozwany- nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny WYROK ZAOCZNY W IMIENU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska Protokolant:
Czytaj więcej»

I C 898/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-26

Data publikacji: 2014-04-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 898/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Bogusława Turek Protokolant: sekr. sądowy Anna Przybyła po rozpoznaniu w 26 lutego 2014 roku w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powódki E. K. kwotę 26500,00zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych)
Czytaj więcej»