Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
273

I C 142/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 142/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bogusława Turek Protokolant: sekr. sądowy Anita Bider po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2017 roku w B. sprawy z powództwa D. S. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda D. S. kwotę 13210,20 zł (trzynaście tysięcy dwieście dziesięć złotych 20/100) z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 154/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-12

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 154/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: sekr. sądowy Ewa Onyszkiewicz po rozpoznaniu w 05 lutego 2014 roku w B. na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko W. D. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. D. na rzecz powódki E. B. kwotę 45.900 zł (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 07.07.2010 r d
Czytaj więcej»

I C 154/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 154/12 UZASADNIENIE Powódka E. B. (1) wniosła przeciwko W. D. (1) pozew o zapłatę kwoty 45 900 zł wraz z odsetkami od dnia 7.07.2010r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, iż kwota dochodzona pozwem wynika z umowy zawartej z dnia 22.06.2010r. zgodnie z która powódka umocowała pozwanego do zakupu w jej imieniu i na jej rzecz od firmy (...) długów W. K. , przekazując pozwanemu kwotę łączną 45 900 zł w ratach – tj przed zawarciem umowy przekazała 18.400 zł i
Czytaj więcej»

I C 55/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-03-05

Data publikacji: 2014-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uzasadnione żądanie w całości
Sygn. akt I C 55/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: Anna Siłka po rozpoznaniu w 5 marca 2014 roku w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 11468,68 zł (jedenaście tysięcy czterys
Czytaj więcej»

I C 80/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn.akt IC 80/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Bułkowska-Boberska Protokolant: st. sekr. sądowy Danuta Klimek po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014r. w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa E. C. przeciwko Z. B. i E. B. o naruszenie posiadania 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanych kwotę 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Czytaj więcej»

I C 143/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-12-18

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 143/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: referent stażysta Anita Bider po rozpoznaniu w 18 grudnia 2014 roku w B. na rozprawie sprawy z powództwa (...) im. F. S. w G. przeciwko T. P. i M. P. roszczenia z umowy pożyczki zasądza od pozwanych T. P. i M. P. solidarnie na rzecz powoda Spółdzielczej (...) im. F. S. w G. kwotę 31283,64 zł (tr
Czytaj więcej»

I C 251/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-01-22

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 251/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: Anna Siłka po rozpoznaniu w 15 stycznia 2014 roku w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa I. C. przeciwko C. T. .U. S.A. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego C. T. .U. S.A. (...) w W. na rzecz powódki I. C. kwotę 15.000 zł ( piętnaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 12.
Czytaj więcej»

II K 959/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2019-01-29

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Sygn. akt II K 959/18 PR 1 Ds 2190.18 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Brzegu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Kacan – Skrzyńska Protokolant: st. sek. sąd. Lilianna Kupis bez udziału stron po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Brzegu Przeciwko A. R. s. J. i D. z domu M. ur. (...) B. oskarżonego o to, że : w dniu 19 października 2018r. w godzinach od 18:30 do 19:45 na tereni
Czytaj więcej»

II K 925/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-04-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 925/12 UZASADNIENIE Oskarżony Z. K. prowadzi firmę (...) - (...) Z. K. z siedzibą w B. . W dniu 11 kwietnia 2012 r. po godzinie 6 rano telefonicznie został powiadomiony przez pracownika W. Z. , iż wspólnie z innymi pracownikami przyłapał kierowcę samochodu ciężarowego marki I. J. D. na kradzieży paliwa z baku pojazdu. Kiedy ok. godz. 7.00 pokrzywdzony J. D. przyjechał na bazę w B. , oskarżony wezwał go niezwłocznie do swojego biura i od razu zaczął agresywnie wypytywać co ma do po
Czytaj więcej»

II W 503/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-05-20

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 503/14 RSOW 783/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2015 Sąd Rejonowy w Brzegu II Wydział Karny - w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Twardzik Protokolant: st.sekr.sądowy Elżbieta Wojtyła w obecności oskarżyciela publicznego z KPP Brzeg - nikt po rozpoznaniu dnia 06.11.2014, 12.11.2014,19.11.2014, 31.03.2015,14.05.2015 w Brzegu w trybie zwyczajnym sprawy K. P. (1) , s. W. i I. z domu B. , ur. (...) m. L. obwinionego o to, że: w dniu 11 sierpnia
Czytaj więcej»