Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
275

I C 55/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-03-05

Data publikacji: 2014-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uzasadnione żądanie w całości
Sygn. akt I C 55/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: Anna Siłka po rozpoznaniu w 5 marca 2014 roku w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 11468,68 zł (jedenaście tysięcy czterys
Czytaj więcej»

I C 142/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 142/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bogusława Turek Protokolant: sekr. sądowy Anita Bider po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2017 roku w B. sprawy z powództwa D. S. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda D. S. kwotę 13210,20 zł (trzynaście tysięcy dwieście dziesięć złotych 20/100) z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 336/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 336/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: referent stażysta Anita Bider po rozpoznaniu w 19 stycznia 2015 roku w B. na rozprawie sprawy z powództwa E. A. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A w W. na rzecz powoda E. A. kwotę 792,00 zł (złotych) z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 490/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-01-27

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 490/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Bogusława Turek Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Przybyła po rozpoznaniu w 27 stycznia 2015 roku w B. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko S. Ś. o zapłatę I zasądza od pozwanego S. Ś. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 2638,30zł ( dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem z
Czytaj więcej»

I C 495/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2016-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 495/15 upr. POSTANOWIENIE Dnia 25 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 roku w Brzegu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa U. N. (...) w W. przeciwko M. M. o zapłatę p o s t a n a w i a: postępowanie umorzyć, UZASADNIENIE Strona powodowa wniosła o zapłatę, a następnie pismem z dnia 24.09.2015r. cofnęła pozew /po wysłaniu odpisów pism stronie przeciwnej.
Czytaj więcej»

I C 577/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak dowodów potwierdzających zasadność roszczenia
Sygn. akt I C 577/13 UZASADNIENIE Powód, (...) s.a. r.l. w L. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko R. C. pozew o zapłatę kwoty 176,26 zł wraz odsetkami ustawowymi oraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że dochodzona należność główna wynika umowy zwartej pomiędzy pozwanym a pierwotnym wierzycielem – C. (...) SA . Strona powodowa podała, że na podstawie umowy cesji wierzytelności przejęła od firmy (...) + (...) SA prawo do wierzytelności wobec pozwanego na po
Czytaj więcej»

I C 607/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 607/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska Protokolant: sekr. sądowy Anita Bider po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 r. w Brzegu sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. J. kwotę 19500,00 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) wra
Czytaj więcej»

I C 741/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-13

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 741/13 UZASADNIENIE Powód, (...) Bank SA z siedziba we W. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko Ł. C. pozew o zapłatę kwoty 4601,29zł wraz odsetkami ustawowymi oraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że dochodzona należność główna wynika umowy o kredyt zawartej pomiędzy pozwanym a powodem z dnia 19.03.2010r. o numerze (...) która to należność nie została przez pozwanego spłacona. Powód wskazał, ze na dochodzona kwotę składają się :3871,31 zł tyt
Czytaj więcej»

I C 698/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak udowodnienia roszczenia
Sygn. akt I C 698/13 UZASADNIENIE Powód, (...) s.a. r.l. w L. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko Ł. S. pozew o zapłatę kwoty 591,61 zł wraz odsetkami ustawowymi oraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że dochodzona należność główna wynika umowy zwartej pomiędzy pozwanym a pierwotnym wierzycielem – C. (...) SA . Strona powodowa podała, że na podstawie umowy cesji wierzytelności przejęła od firmy (...) + (...) SA prawo do wierzytelności wobec pozwanego na po
Czytaj więcej»

I C 751/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-04-07

Data publikacji: 2014-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: obowiązek uiszczania czynszu za najem lokalu mieszkalnego.
Sygn.akt I C 751/12 UZASADNIENIE Pozwem z 20 sierpnia 2012 roku powód Gmina B. wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych J. P. , L. P. i W. P. kwoty 4 218,05zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu wskazał, że pozwani winni solidarnie zapłacić kwotę dochodzoną pozwem, na którą tytułem zaległych opłat za czynsz najmu za okres od 2006r. do 2012 r. składa się kwota 2 501,89zł oraz kwota 1.716,16zł tytułem skapitalizowanych odsetek, wraz z ustawowymi odset
Czytaj więcej»