Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
274

I C 143/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-12-18

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 143/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: referent stażysta Anita Bider po rozpoznaniu w 18 grudnia 2014 roku w B. na rozprawie sprawy z powództwa (...) im. F. S. w G. przeciwko T. P. i M. P. roszczenia z umowy pożyczki zasądza od pozwanych T. P. i M. P. solidarnie na rzecz powoda Spółdzielczej (...) im. F. S. w G. kwotę 31283,64 zł (tr
Czytaj więcej»

I C 142/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 142/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bogusława Turek Protokolant: sekr. sądowy Anita Bider po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2017 roku w B. sprawy z powództwa D. S. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda D. S. kwotę 13210,20 zł (trzynaście tysięcy dwieście dziesięć złotych 20/100) z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 154/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-12

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 154/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: sekr. sądowy Ewa Onyszkiewicz po rozpoznaniu w 05 lutego 2014 roku w B. na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko W. D. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. D. na rzecz powódki E. B. kwotę 45.900 zł (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 07.07.2010 r d
Czytaj więcej»

I C 154/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 154/12 UZASADNIENIE Powódka E. B. (1) wniosła przeciwko W. D. (1) pozew o zapłatę kwoty 45 900 zł wraz z odsetkami od dnia 7.07.2010r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, iż kwota dochodzona pozwem wynika z umowy zawartej z dnia 22.06.2010r. zgodnie z która powódka umocowała pozwanego do zakupu w jej imieniu i na jej rzecz od firmy (...) długów W. K. , przekazując pozwanemu kwotę łączną 45 900 zł w ratach – tj przed zawarciem umowy przekazała 18.400 zł i
Czytaj więcej»

I C 251/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-01-22

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 251/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kurowska Protokolant: Anna Siłka po rozpoznaniu w 15 stycznia 2014 roku w Brzegu na rozprawie sprawy z powództwa I. C. przeciwko C. T. .U. S.A. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego C. T. .U. S.A. (...) w W. na rzecz powódki I. C. kwotę 15.000 zł ( piętnaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 12.
Czytaj więcej»

I C 461/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 461/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bogusława Turek Protokolant: sekr. sądowy Joanna Gregorasz-Dziak po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2017 roku w Brzegu sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zadośćuczynienie 1 zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powoda A. B. (1) kwotę 5000,00zł (pięć tysięcy złotych 00/100) z odsetkami usta
Czytaj więcej»

I C 490/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-01-27

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 490/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Bogusława Turek Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Przybyła po rozpoznaniu w 27 stycznia 2015 roku w B. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko S. Ś. o zapłatę I zasądza od pozwanego S. Ś. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 2638,30zł ( dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem z
Czytaj więcej»

I C 495/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2016-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 495/15 upr. POSTANOWIENIE Dnia 25 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Joanna Kurowska po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 roku w Brzegu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa U. N. (...) w W. przeciwko M. M. o zapłatę p o s t a n a w i a: postępowanie umorzyć, UZASADNIENIE Strona powodowa wniosła o zapłatę, a następnie pismem z dnia 24.09.2015r. cofnęła pozew /po wysłaniu odpisów pism stronie przeciwnej.
Czytaj więcej»

I C 503/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 503/12 UZASADNIENIE Powód, B. K. wniósł przeciwko P. . w W. pozew domagając się zapłaty 32 144,00 zł na którą składa się kwota 30.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami od dnia 23.03.2012r. do dnia zapłaty, 1747 zł tytułem odszkodowania za zniszczone przedmioty podczas wypadku od dnia 23.03.2012r. do dnia zapłaty oraz 396,90 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia i przejazdów z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powód wniósł o us
Czytaj więcej»

I C 577/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzegu

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak dowodów potwierdzających zasadność roszczenia
Sygn. akt I C 577/13 UZASADNIENIE Powód, (...) s.a. r.l. w L. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko R. C. pozew o zapłatę kwoty 176,26 zł wraz odsetkami ustawowymi oraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że dochodzona należność główna wynika umowy zwartej pomiędzy pozwanym a pierwotnym wierzycielem – C. (...) SA . Strona powodowa podała, że na podstawie umowy cesji wierzytelności przejęła od firmy (...) + (...) SA prawo do wierzytelności wobec pozwanego na po
Czytaj więcej»