Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 899/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Brzegu z 2014-03-03

Sygn. akt. IIK 899/13

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

1 października 2013 roku w godzinach popołudniowych pokrzywdzony K. S. udał się do biura firmy (...) w B. przy ul. (...). Na zewnątrz pozostawił swój rower marki C. (...) . W tym czasie przechodził tamtędy oskarżony, który dokonał kradzieży roweru. Wartość roweru wynosiła 2000 złotych. O całym zdarzeniu tego samego dnia zawiadomił pokrzywdzony Policję. Rower został zwrócony pokrzywdzonemu tego samego dnia.

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego, k.71

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, k. 13

zeznania świadka K. S. , k. 71

pokwitowanie, k.17

Oskarżony A. R. ma 53 lata, jest kawalerem, posiada wykształcenie podstawowe, utrzymuje się z prac dorywczych. Był uprzednio karany sądownie. Nie jest chory psychicznie, stwierdzono u niego pogranicze upośledzenia umysłowego. W chwili popełnienia czynu nie miał zniesionej ani w stopniu znacznym ograniczonej dolności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swym postępowaniem. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu

Dowód: notatka o podejrzanym, k.36 ;

karta karna, 22

opinia sadowo-psychiatryczna, k. 31-32

wyjaśnienia oskarżonego , k. 71

Sąd zważył, co następuje:

Po przeprowadzeniu przewodu sądowego i dokonaniu swobodnej oceny całokształtu zebranego sprawstwo A. R. w zakresie przypisanego mu czynu nie może budzić wątpliwości. Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na zeznaniach świadka K. S., który szczegółowo podał jaki i gdzie rower postawił oraz na wyjaśnieniach oskarżonego, który przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Oskarżony nie kwestionował wartości szkody. Wskazane powyżej dowody uzupełniają się wzajemnie dając pełny i szczegółowy obraz wydarzeń. Tak więc stan faktyczny sprawy jako bezsporny nie wymaga szerszego uzasadnienia.

Z uwagi na powyższe Sąd uznał iż osk. A. R. poprzez to, że w dniu 01 października 2013 r. w B., woj. (...) z zakładu (...) przy ul. (...), zabrał w celu przywłaszczenia rower marki (...) wartości 2000 zł na szkodę K. S., zachowaniem swoim wyczerpał znamiona czynu z art. 278 § 1 k.k.

W świetle powyższych rozważań uznać trzeba, zdaniem Sądu, iż poczynione ustalenia faktyczne leżące u podstaw wyroku są prawidłowe i znajdują swoje pełne uzasadnienie w zgromadzonych dowodach. Czyn oskarżonego wyczerpuje znamiona kradzieży stypizowanej w przepisie art.278§1 k.k. Tak więc kwalifikacja prawna z art.278§1 kk nie może ulegać wątpliwości.

Biorąc powyższe pod uwagę, wymierzył Sąd osk. karę 8 miesięcy ograniczenia wolność. Kara w swych rozmiarach odpowiada tak stopniowi winy, jak i społecznej szkodliwości czynu. Okolicznością oczywiście obciążającą osk. jest fakt jego dotychczasowej karalności. Dokonując oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu Sąd zwrócił uwagę, że wartość szkody była wysoka jednakże rower został pokrzywdzonemu zwrócony. W ocenie Sądu, wymierzona kara ograniczenia wolności, spełni swoje cele wychowawcze i prewencyjne wobec oskarżonego. Mając na uwadze powyższe okoliczności w tym stopień winy oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez niego nie ma wątpliwości, iż oskarżony nie ma stałego źródła zatrudnienia, a skoro również nie ma majątku brak jest podstaw do orzeczenia wobec niego kary grzywny. Okoliczności braku zatrudnienia oskarżonego uzasadniają w ocenie Sądu orzeczenie wobec niego właśnie kary ograniczenia wolności, kary związanej przecież z obowiązkiem pracy.

Wymiar kary ograniczenia wolności oraz określenie obowiązku pracy 30 godzin miesięcznie uwzględnia przede wszystkim swe cele wychowawcze, które kara ma realizować.

Dodatkowo wykonywanie nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne właśnie w miejscowości, gdzie oskarżony zamieszkuje, a więc w jego środowisku zrealizuje swe cele kary w zakresie społecznego oddziaływania.

Mając powyższe na uwadze orzeczona kara ograniczenia wolności wobec oskarżonego, zawiera wszystkie okoliczności zdarzenia, które Sąd uwzględnił przy jej wymiarze, jest karą sprawiedliwą i odpowiednią do zawinienia oskarżonego i stopnia społecznej szkodliwości.

Sąd uznał, iż pomimo tego, że zachowanie oskarżonego było umyślne i był on uprzednio karany za przestępstwo podobne kara ograniczenia będzie kara właściwą i sprawiedliwą. W ocenie Sądu brak jest tego rodzaju okoliczności, które mogłyby przemawiać za tym, żeby konieczna była izolacja oskarżonego ze społeczeństwa. W ocenie Sądu odbycie kary ograniczenia wolności spowoduje, że oskarżony zrozumie wagę i istotę naruszonych przez siebie obowiązków, W świetle tych okoliczności Sąd uznał, iż tak wymierzona kara jako sprawiedliwa i spełni swoje podstawowe cele.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w wyroku.

Zarządzenie

Odnotować uzasadnienie

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć Prok. Rej. w/m

Kal. 14 dni

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wojtyła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzegu
Data wytworzenia informacji: